Bahnhof Bad Kohlgrub

Unbesetzter Bahnhof mit Fahrkartenautomat

Bahnhof Bad Kohlgrub Ort
Bahnhofstr. 19
82433 Bad Kohlgrub